Perioden tydeliggøres i teksterne

Det Moderne Gennembrud bliver klart tydeliggjort i alle tre tekster: Jens Vejmand, Nådsens Brød og Karens Jul. Der sættes stor lys på det realistiske i alle teksterne, og de er meget triste.
Der lægges ikke skjul på noget, og der er ikke noget romantisk over dem.

I teksterne er samfundet klart delt op i klasser, og der ses tydelig forskel på rig og fattig. Arbejderne lever under hårde forhold og med hårde principper, og de bliver ikke behandlet ordentligt, hvilket Jens Vejmand er et godt eksempel på. Der er også dårlige vilkår for kvinder, som kan ses i teksterne Nådsens Brød og Karens Jul.
  
I teksterne vælger man at tage realistiske problemer op, hvilket er i klar kontrast til Romantikken, hvor var alt sukkersødt og godt. Men det var en illusion, for i virkeligheden var livet trist og gråt. Det beskriver teksterne fra Det Moderne Gennembrud rigtig godt, da de er meget ærlige og realistiske. 

Kendetegn for perioden

Det Moderne Gennembrud omfatter tiden fra 1870-1890’erne. Betegnelsen stammer fra danskeren Georg Brandes, som i 1883 udgav bogen om samtidens vigtigste forfattere i Norden ”Det Moderne Gennembruds Mænd”. George Brandes var en af de mest betydningsfulde personer i Norden, og brugte ikke idylliske ord, men forholdt sig mere kritisk og realistisk til omverdenen. 

Betegnelsen har særligt været brugt om den realistiske og naturalistiske litteratur. Forfatterne i Det Moderne Gennembrud gjorde oprør mod de gamle traditioner såsom romantikken. Man brød traditioner og normer, og realismen var kommet for at blive. Også kvindelige forfattere dukkede op under perioden. 


I Det Moderne Gennembrud gjorde man oprør mod den gammeldags tankegang. Man gik over for at bevise tingene videnskabeligt og realistisk, for man mente ikke, Gud var svaret på alt. Også tanken om det frie menneske blev dyrket. Det skulle have ret til at tænke, som det ville.