Perioden tydeliggøres i teksterne

Det Moderne Gennembrud bliver klart tydeliggjort i alle tre tekster: Jens Vejmand, Nådsens Brød og Karens Jul. Der sættes stor lys på det realistiske i alle teksterne, og de er meget triste.
Der lægges ikke skjul på noget, og der er ikke noget romantisk over dem.

I teksterne er samfundet klart delt op i klasser, og der ses tydelig forskel på rig og fattig. Arbejderne lever under hårde forhold og med hårde principper, og de bliver ikke behandlet ordentligt, hvilket Jens Vejmand er et godt eksempel på. Der er også dårlige vilkår for kvinder, som kan ses i teksterne Nådsens Brød og Karens Jul.
  
I teksterne vælger man at tage realistiske problemer op, hvilket er i klar kontrast til Romantikken, hvor var alt sukkersødt og godt. Men det var en illusion, for i virkeligheden var livet trist og gråt. Det beskriver teksterne fra Det Moderne Gennembrud rigtig godt, da de er meget ærlige og realistiske. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar